2018-10-18 08:01 CEST

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000175JAILBREAK - NO KIDSBugpublic2017-12-29 11:36
ReporterSudi 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusresolvedResolutionfixed 
Summary0000175: cttest
Descriptionnejde mi příkaz !cttest !test !pravidla /pravidla píše mi to -310
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000107

Fastmancz (administrator)

Změnil se plugin pro otevírání webových stránek v csgo.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-09-12 18:59 Sudi New Issue
2017-09-12 18:59 Sudi File Added: 20170912185614_1.jpg
2017-12-29 11:36 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2017-12-29 11:36 Fastmancz Status new => resolved
2017-12-29 11:36 Fastmancz Resolution open => fixed
2017-12-29 11:36 Fastmancz Note Added: 0000107
+Issue History