2018-07-22 18:00 CEST

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000178MINIGAMESBugpublic2017-12-29 11:38
ReporterRezava chcanka 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusclosedResolutionno change required 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000178: !slist
DescriptionDobrý den. Když napíše člověk do chatu !slist dá mu to za cca 2sec. pryč a zavře se to. Děkuji. S pozdravem Chcanka.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000078

Kubad (reporter)

většinou se to děje když končí kolo jinak se mi tohle nestalo ale zkoušel si to i jindy ?

~0000079

Rezava chcanka (reporter)

zkoušel

~0000080

Rezava chcanka (reporter)

No tak už to de :D Když jsem to reportoval tak to nešlo ani na další mapě.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-09-16 21:42 Rezava chcanka New Issue
2017-09-18 01:45 Kubad Note Added: 0000078
2017-09-18 16:38 Rezava chcanka Note Added: 0000079
2017-09-18 16:40 Rezava chcanka Note Added: 0000080
2017-12-29 11:38 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2017-12-29 11:38 Fastmancz Status new => closed
2017-12-29 11:38 Fastmancz Resolution open => no change required
+Issue History