2018-10-18 07:36 CEST

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000181JAILBREAK - NO KIDSBugpublic2017-12-29 11:39
ReporterJogo 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusclosedResolutionnot fixable 
Summary0000181: Lr race
DescriptionAK dáš race koniec do rohu tak ho to odstráni a race nemôžeš dokončiť race
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000081

Jogo (reporter)

No kid

~0000109

Fastmancz (administrator)

Momentálně nelze vyřešit, jedná se o plugin třetí strany, který má tisíc řádků.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2017-11-19 16:36 Jogo New Issue
2017-11-19 16:38 Jogo Note Added: 0000081
2017-12-29 11:39 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2017-12-29 11:39 Fastmancz Status new => closed
2017-12-29 11:39 Fastmancz Resolution open => not fixable
2017-12-29 11:39 Fastmancz Note Added: 0000109
+Issue History