2018-12-12 13:59 CET

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000186CMG WEBBugpublic2018-01-19 17:51
ReporterDecyg 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusclosedResolutionno change required 
Summary0000186: Chyba pri registrácií
DescriptionVeľmi často píše pri registrácií chybu (fotka). Musel som si počkať asi hodinu kým som sa mohol registrovať.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000118

Fastmancz (administrator)

Děkujeme za nahlášení problému. Při prozkoumání problému jsem nenalezl žádnou chybu nasvědčující Vašemu screenu či chcete-li obrázku. Zkušební registrace proběhla bez jakýchkoliv potíží.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-01-09 15:40 Decyg New Issue
2018-01-09 15:40 Decyg File Added: bug 1.png
2018-01-19 17:48 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2018-01-19 17:48 Fastmancz Status new => assigned
2018-01-19 17:51 Fastmancz Status assigned => closed
2018-01-19 17:51 Fastmancz Resolution open => no change required
2018-01-19 17:51 Fastmancz Note Added: 0000118
+Issue History