2018-01-17 15:44 CET

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000186CMG WEBBugpublic2018-01-09 15:40
ReporterDecyg 
Assigned To 
Prioritynormal 
StatusnewResolutionopen 
Summary0000186: Chyba pri registrácií
DescriptionVeľmi často píše pri registrácií chybu (fotka). Musel som si počkať asi hodinu kým som sa mohol registrovať.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes
There are no notes attached to this issue.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-01-09 15:40 Decyg New Issue
2018-01-09 15:40 Decyg File Added: bug 1.png
+Issue History