2018-01-17 15:45 CET

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000187JAILBREAKCrashpublic2018-01-09 15:45
ReporterDecyg 
Assigned To 
Prioritynormal 
StatusnewResolutionopen 
Summary0000187: Crash celej hry z ničoho nič
DescriptionČasto sa mi stáva, že v polovici hry mi padne celé CS:GO. Pri ostatných serveroch sa mi to väčšinou nestáva. Vypne mi CS:GO bez žiadneho vyskakovacieho okna alebo crash reportu.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes
There are no notes attached to this issue.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-01-09 15:45 Decyg New Issue
+Issue History