2018-03-19 04:15 CET

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000189CMG Warden MenuBugpublic2018-01-19 17:58
ReporterGrandN 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusassignedResolutionopen 
Product Versionv2.6 
Target Versionv2.6Fixed in Version 
Summary0000189: Bug Mrazíka
DescriptionDobrý den, stalo se to asi 9.1. na mapě obama. Hrál se mrazík, zbýval 1 poslední hráč (já) skákal jsem si deathrun a nechal se zabít atrakcí, teď se mrazík bugl. Zbývalo p hráčů, všichni byli chyceni, ale nezabilo je to přestože mělo. Pro odbugnutí pomohlo kuchnout do již chycených Tček.
Steps To ReproduceLépe poskládat podmínky.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000120

Fastmancz (administrator)

Děkujeme za nahlášení problému.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-01-10 22:08 GrandN New Issue
2018-01-19 17:56 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2018-01-19 17:56 Fastmancz Status new => assigned
2018-01-19 17:58 Fastmancz Product Version => v2.6
2018-01-19 17:58 Fastmancz Target Version => v2.6
2018-01-19 17:58 Fastmancz Steps to Reproduce Updated View Revisions
2018-01-19 17:58 Fastmancz Note Added: 0000120
+Issue History