2018-01-17 15:40 CET

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000189CMG Warden MenuBugpublic2018-01-10 22:08
ReporterGrandN 
Assigned To 
Prioritynormal 
StatusnewResolutionopen 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000189: Bug Mrazíka
DescriptionDobrý den, stalo se to asi 9.1. na mapě obama. Hrál se mrazík, zbýval 1 poslední hráč (já) skákal jsem si deathrun a nechal se zabít atrakcí, teď se mrazík bugl. Zbývalo p hráčů, všichni byli chyceni, ale nezabilo je to přestože mělo. Pro odbugnutí pomohlo kuchnout do již chycených Tček.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes
There are no notes attached to this issue.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-01-10 22:08 GrandN New Issue
+Issue History