2018-10-18 07:36 CEST

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000193SERVERYBugpublic2018-02-25 10:56
ReporterFastmancz 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusresolvedResolutionfixed 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000193: GOTV Bot se přesunuje do týmu a narušuje tak chod hry
DescriptionPři připojení do týmu se zároveň připojí i GOTV bot do hry.
Steps To ReproducePodmínka v pluginu.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes
There are no notes attached to this issue.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-02-25 10:55 Fastmancz New Issue
2018-02-25 10:56 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2018-02-25 10:56 Fastmancz Severity minor => major
2018-02-25 10:56 Fastmancz Reproducibility have not tried => always
2018-02-25 10:56 Fastmancz Status new => resolved
2018-02-25 10:56 Fastmancz Resolution open => fixed
2018-02-25 10:56 Fastmancz Steps to Reproduce Updated View Revisions
+Issue History