2018-10-18 07:46 CEST

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000200JAILBREAKBugpublic2018-05-18 21:14
ReporterGrandN 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusclosedResolutionnot fixable 
Product Versionv1.0 
Target Versionv1.0Fixed in Versionv1.0 
Summary0000200: !pravidla apod.
DescriptionNelze použít příkaz !pravidla, napíše to že otevírá web ale nic.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000141

Fastmancz (administrator)

Občas se tato situace děje, protože díky dávnému updatu ze strany Valve se musela změnit funkce pro otevírání webových stránek přes MOTD. Díky tomu není pod naší kontrolou přesměrování webu (autor pluginu nechce tento script/web zveřejnit).
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-03-13 16:22 GrandN New Issue
2018-05-18 10:44 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2018-05-18 10:44 Fastmancz Status new => assigned
2018-05-18 10:44 Fastmancz Product Version => v1.0
2018-05-18 10:44 Fastmancz Target Version => v1.0
2018-05-18 21:14 Fastmancz Reproducibility have not tried => unable to reproduce
2018-05-18 21:14 Fastmancz Status assigned => closed
2018-05-18 21:14 Fastmancz Resolution open => not fixable
2018-05-18 21:14 Fastmancz Fixed in Version => v1.0
2018-05-18 21:14 Fastmancz Note Added: 0000141
+Issue History