2018-10-18 07:37 CEST

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000201JAILBREAKBugpublic2018-05-18 21:12
ReporterDecyg 
Assigned ToFastmancz 
Prioritynormal 
StatusclosedResolutionnot fixable 
Product Versionv1.0 
Target Versionv1.0Fixed in Versionv1.0 
Summary0000201: Obchádzanie gagu pomocou VIP Message
DescriptionKeď hráč dostane gag a má VIP môže ho obísť vďaka VIP Message. (*)
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes

~0000140

Fastmancz (administrator)

Last edited: 2018-05-18 21:12

View 2 revisions

Tento plugin není náš, proto je těžké opravit velkou část kódu. Nicméně jakékoliv zneužití či obcházení je považováno za porušení pravidel CMG Portál.

+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-03-14 19:58 Decyg New Issue
2018-05-18 10:44 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2018-05-18 10:44 Fastmancz Status new => assigned
2018-05-18 10:44 Fastmancz Product Version => v1.0
2018-05-18 10:44 Fastmancz Target Version => v1.0
2018-05-18 21:11 Fastmancz Reproducibility have not tried => unable to reproduce
2018-05-18 21:11 Fastmancz Status assigned => closed
2018-05-18 21:11 Fastmancz Resolution open => not fixable
2018-05-18 21:11 Fastmancz Fixed in Version => v1.0
2018-05-18 21:11 Fastmancz Note Added: 0000140
2018-05-18 21:12 Fastmancz Note Edited: 0000140 View Revisions
+Issue History