2018-10-18 07:35 CEST

View Issue Details Jump to Notes ]
IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000207VIPBugpublic2018-04-08 10:36
ReporterFastmancz 
Assigned ToFastmancz 
Priorityimmediate 
StatusresolvedResolutionfixed 
Summary0000207: Nefunkční přihlášení na VIP web
DescriptionOmlouváme se za nedostupnost VIP systému stránek (https://vip.cmgportal.cz). Před dvěma dny Steam vydal aktualizaci API, která povinně všem nařizuje, že musí veškeré požadavky "téct" přes HTTPS protokol. Nyní by mělo vše fungovat bez problému.

- Fastmancz & CMG Tým.
Steps To ReproduceZměna HTTP požadavku na HTTPS.
Attached Files

-Relationships
+Relationships

-Notes
There are no notes attached to this issue.
+Notes

-Issue History
Date Modified Username Field Change
2018-04-08 10:35 Fastmancz New Issue
2018-04-08 10:36 Fastmancz Assigned To => Fastmancz
2018-04-08 10:36 Fastmancz Priority normal => immediate
2018-04-08 10:36 Fastmancz Severity minor => block
2018-04-08 10:36 Fastmancz Reproducibility have not tried => always
2018-04-08 10:36 Fastmancz Status new => resolved
2018-04-08 10:36 Fastmancz Resolution open => fixed
2018-04-08 10:36 Fastmancz Steps to Reproduce Updated View Revisions
+Issue History